POZOR DÔLOŽITÉ AKO JEDINÍ NA SLOVENSKU MÁME CERTIFIKÁT  EÚ

 

Vyrábané sériovo a ponúkané na predaj betónové nádrže môžu byť v súlade so zákonom o stavebných výrobkoch legálne uvádzané na trh a používané pri stavebných prácach podmienkou, že má výrobca Certifikát EÚ.

Naša firma disponuje Certifikátom EÚ, Dokument vyšší ako PN a Technické osvedčenie, pretože oprávňuje obchodovať so stavebným materiálom typu „betónové nádrže“ (žumpy) na území SLOVENSKA a členských štátov Európskej únie.

KUPUJTE NÁDRŽE Z EURÓPSKYM CERTIFIKÁTOM

A VYHNETE SA PROBLÉMOM S KOLAUDÁCIOU BUDOVY !!!

 


Každý náš zákazník dostáva od vodiča doklady potrebné ku kolaudácii nádrže na Obecnom alebo Obvodnom úrade:

 

  • atest Národného inštitútu hygieny alebo Vyhlásenie o zhode ( duplikát ) Certifikátu EÚ
  • Technická dokumentácia (konštrukčne pevnostný projekt)

 

Na každú nami montovanú žumpu sa vzťahuje záruka 24 mesiacov

certyfikat-ce