Montáž betónovej žumpy

Dôležitým faktorom v príprave výkopu je použitie štrkopieskového lôžka s hrúbkou min. 10 cm a vyrovnanie dna výkopu.

Výkop pripravte podľa objemu nádrže so zachovaním spádov pre kanalizačné potrubie (pýtajte sa obchodného zástupca tel.0949 855 330).

 

MONTÁŽ BETÓNOVEJ ŽUMPY ZDARMA V DNI DODANIA !!!

Foto z montáže žúmp: