ZBIERAŤ ALEBO ČISTIŤ?

Žumpa vs septik vs kanalizácia

Ako vlastník nehnuteľnosti ste zo zákona povinný zabezpečiť bezpečnú likvidáciu odpadových vôd, ktoré v budove vznikajú. Aké sú vaše možnosti?

žumpa pre rekreačné objekty

Verejná splašková kanalizácia

Najjednoduchším riešením je napojenie budovy na verejnú kanalizáciu ukončenú obecnou alebo mestskou čističkou odpadových vôd. Na pripojenie sú potrebné tieto údaje:

  • kanalizačná prípojka – prípojku musí zabezpečiť vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady vrátane projektovej dokumentácie a geodetického zamerania
  • revízna šachta na pripojenie – pre ľahký prístup a bezproblémovú údržbu. Pozrite si náš sortiment vodomerných šácht.

Žumpa

Žumpa je podzemná nádrž bez odtoku. Zhromažďuje odpadovú vodu z domácnosti a po naplnení sa musí odčerpať fekálnym vozidlom.

Septik - inštalácia pri rodinnom dome

Septik

Septik je podzemná nádrž s prívodom a odvodom, ktorá sa skladá z niekoľkých (zvyčajne 2-3 komôr). Odpadová voda cez ne prirodzene preteká. Ťažšie častice odpadu sa usadzujú na dne prvej nádrže a ľahší kvapalný odpad prúdi do ďalšej komory. Rozklad a čistenie sa ďalej podporujú pridaním baktérií do septiku a filtráciou, zvyčajne pieskovou filtráciou.

Odpadové vody zo septikov čistíme ekologicky a lacno na vlastnom pozemku. Z poslednej komory ju potom môžeme vypúšťať do pôdy pomocou trativodu. V závislosti od miestnych testov priesaku (test absorpčnej kapacity pôdy) sa odpadová voda rozvádza sieťou perforovaných rúr na takej veľkej ploche, aká je potrebná na správnu absorpciu. A čo je ešte lepšie, môže ho používať aj naďalej. Z domového odpadu vytvárame úžitkovú vodu na polievanie záhrady, čistenie alebo splachovanie toalety. Septik šetrí peniaze a prírodu.

Kal a splašky sa pri správnej údržbe zo septiku nikdy nedostanú von. Kal, ktorý baktérie v nádrži rozkladajú, sa mení na tekutý odpad alebo sa ako odpad prepadáva do vrstvy kalu. Túto vrstvu je potom potrebné približne raz ročne odčerpať.

Samotná inštalácia a konštrukcia septiku však musí spĺňať stavebné predpisy. Je prirodzené, že každý takýto projekt musí byť dôkladne posúdený, pretože existuje riziko znečistenia pôdy a podzemných vôd a zdravotných problémov v dôsledku používania nedostatočne čistenej odpadovej vody, napr. na zalievanie zeleniny.

Porovnanie riešení odvádzania odpadových vôd

Pozrime sa na jednotlivé možnosti v jednoduchom prehľade:

ŽUMPA SEPTIK KANALIZÁCIA
Obstarávacie náklady 1 000 (€ bez DPH) 1 100 (€ bez DPH) 400 (€ bez DPH)
Základné funkcie zber a zadržiavanie odpadových vôd
pravidelný vývoz je potrebný
interval vývozu – 2-3 týždne
odvádzanie a čistenie odpadových vôd
potrebný vývoz kalu 1x/rok
vyčistená voda sa používa ako úžitková alebo sa môže vypúšťať na pozemku
priebežné odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie/čističky odpadových vôd
Stavebné povolenie / projekt nie áno áno (pripojenie)
Prevádzkové náklady / rok od 1950 € (cca 115 € / 1 vývoz) od 115 € (+ úspora úžitkovej vody) od 270 € (stočné)
Vhodné pre rekreačné zariadenia – chaty a chalupy obytné domy, priemyselné a poľnohospodárske budovy bez prístupu k verejnej kanalizácii všetky objekty

Neviete, akú veľkú nádrž si vybrať? Neváhajte nás kontaktovať. Naši skúsení pracovníci vám radi poradia.

Pozrite si náš kompletný sortiment betónových nádrží na odpad:

Nie ste si istí kapacitou nádrže? Pomôže vám naša online kalkulačka:

Objednávejte ihned +420 774 290 917

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this